Od 1892 w służbie społeczeństwu...

"Bogu na chwałę, ludziom na ratunek"

"Zatrzymaj tlenek, obudź myślenie, pozwól nam zdążyć przed śmiercią"

Zielone światło dla akcji : ,, zatrzymaj tlenek, obudź myślenie, pozwól nam zdążyć przed śmiercią".

SH KID 5DCO 1 500

26 listopada tj. wtorek, w remizie OSP Bolechowice obyło się spotkanie związku przygotowywaną przez naszą straż, kampanią społeczną. Na spotkaniu obecni byli: przedstawiciele władzy samorządowej, sołtysi wsi Zelków i Bolechowice, ksiądz proboszcz naszej parafii oraz zarząd OSP Bolechowice. Spotkanie miało na celu ustalenie ostatecznej formy oraz zakresu działań akcji. Nakreślono także harmonogram prac.

Akcja ,, zatrzymaj tlenek, obudź myślenie, pozwól nam zdążyć przed śmiercią", skierowana jest do mieszkańców miejscowości Bolechowice i Zelków oraz sąsiednich wsi na terenie gminny Zabierzów. Celem akcji jest promowanie bezpiecznych zachowań w szczególności u osób starszych w obliczu niebezpieczeństwa związanego z tlenkiem węgla. Do programu zostaną wytypowane gospodarstwa, w których członkowie młodzieżowej drużyny pożarniczej zamotują czujniki tlenku węgla osobom starszym oraz pouczą ich jak zachować się w przypadku zainicjowania alarmu przez to urządzenie. Akcja ma na celu uwrażliwić mieszkańców na niebezpieczeństwo w miejscach gdzie każdy czuje się najbezpieczniej czyli we własnym domu.

Na spotkaniu przedstawiono także warunki współpracy z naszym sponsorem, firmą AISKO czyli wyłącznym dystrybutorem domowych zabezpieczeń p-poż marki Kidde w Polsce który zadeklarował się przekazać bezpłatnie najwyższej klasy czajniki tlenku węgla na potrzeby tejże akcji.

Dodatkowo strażacy którzy jak co roku będę rozprowadzać kalendarze strażackie będą wręczać domownikom materiały informacyjne uwrażliwiające na zagrożenia związane z obecnym okresem grzewczym. Każda osobowa która będzie miała ochotę będzie mogla poprosić druhów z naszej jednostki o ocenę stopnia zagrożenia w jego domu oraz poradzić się co do ewentualnych zabezpieczeń które byłoby wskazane zamontować w jego przypadku. Inspiracją akcji były wydarzenia z działań ratowniczych w których proszkowanymi była trzy osobowa rodzina.

Koordynatorem projektu jest naczelnik OSP Bolechowice dh Sebastian Dudzicki do którego należy kierować ewentualne pytania.

A już teraz zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat zagrożeń związanymi z tlenkiem węgla które znajdują się na naszej stronie internetowej, w zakładce: ,,CZAD- CICHY ZABÓJCA".