Od 1892 w służbie społeczeństwu...

"Bogu na chwałę, ludziom na ratunek"

22.12.2018 - Kryspinów - Ćwiczenia ratownicze w Jaskini Kryspinowskiej

W dniu 22.12.2018r., po godzinie 17  w Jaskini Kryspinowskiej nasza jednostka przeprowadziła ćwiczenia taktyczne. Pomysłodawcą ćwiczeń był Naczelnik OSP - Sebastian Dudzicki.  Scenariusz ćwiczeń zakładał udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz ewakuację osoby poszkodowanej. Mężczyzna podczas wychodzenia źle postawił nogę w efekcie czego osunął się w głąb, wpadając do jeziorka jaskiniowego, gdzie utknęła mu noga. Do ratowników po pomoc w odnalezieniu zaginionego zgłosiła się rodzina. Wiele wskazywało, iż zaginiony - zapalony grotołaz udał się do Jaskini Kryspinowskiej. Przybyli na miejsce ratownicy w rejonie jaskini dostrzeli samochód zaginionego. Do wnętrza wprowadzona została pierwsza rota w podstawowym sprzęcie, która odnalazła poszukiwanego -  nieprzytomnego, mocno wychłodzonego. Udzielona została mu kwalifikowana pierwsza pomoc, a następnie przystąpiono do trudnej ewakuacji. Ratownicy wraz z poszkodowanym transportowanym na noszach ortopedycznych mieli do pokonania deniwelację jaskini, która wynosiła 30-40 metrów i wiodła ciasnymi oraz krętymi labiryntami. W czasie ewakuacji poszkodowany był systematycznie przekazywany pomiędzy ratownikami, aż po pokonaniu trudności i wzniesień udało się go wydostać na powierzchnię. Tam trafił pod opiekę ratowników, a następnie śmigłowcem został przetransportowany do szpitala. Cenną wiedzę naszym druhom biorącym udział przekazywali zarówno Sebastian Dudzicki, który jest również ratownikiem wysokościowym w SGRWys "KRAKÓW-3", ale także Marcin Jaros - druh będący zapalonym grotołazem.